054 948 1122 lea@lealivnat.co.il

מאמרים

מגוון מאמרים לנקודת מבט אחרת על החיים

עם מי אתה מדבר?

יצא לי להיתקל לאחרונה באדם כועס, ואפילו כועס מאוד. בואו נכנה אותו משה. כי משה כידוע הוא שם טיפולוגי לכל אדם ששמו נסתר מאיתנו או שאנו רוצים להסתיר את שמו מאחרים. משה שלנו מאוד טעון על יואב. בשיחה אקראית שהייתה לי איתו, הוא טען בפני בלהט רב שיואב הינו אדם חצוף, שאינו מתחשב באחרים, שפגע בו מאוד והוא לא רוצה כל קשר אליו, ומתוך כך גם אלי, כי אני בחוג מכריו של יואב. במשך 7 דקות ארוכות הוא פרס את כאבו ופגיעתו מיואב, עד שיכולת להיות בטוח, שמה שהתרחש ביניהם, התרחש אתמול.  בסוף השיחה הוא הזמין אותי לפנות ליואב ולברר איתו את העניין. מה שעשיתי מיידית. ולתדהמתי תגובתו של יואב הייתה: מי זה משה?

אסרטיביות חלק ב

במאמר הקודם ראינו את יתרונותיו של האדם האסרטיבי על פני האדם האגרסיבי והפאסיבי. במאמר זה נבקש להבין איך עושים זאת הלכה למעשה.  אסרטיביות היא תכונה נרכשת, ואנו יכולים להשיג אותה באמצעות עבודה עצמית והתמדה. שנים של התבוננות ולמידה, הובילו אותי לחלק את הדרך לאסרטיביות, לחמישה שלבים… 

 

אסרטיביות- חלק א

חיי היום יום שלנו סובבים במעגלי חיים שונים, ובהם: משפחה, חברים, עבודה, מפגשים אקראיים והחיים הווירטואליים ברשת. ההתנהלות והתקשורת שלנו בכל מעגל ומעגל נובעת מהתחושה האישית שלנו באותו המעגל: האם אנחנו חשים ביטחון? רוגע? הערכה? אמון? איום? פגיעות? תחושה של 'בלתי נראים'? תחושת ערך נמוך?

סגירת תפריט